Palvelut

Palvelut

Palvelujamme ovat mm.

Pihamaapalvelut

 • Pihasuunnittelut
 • Viherrakentaminen
 • Nurmenajot
 • Pensasaitojen leikkaukset
 • Haravointi / lehtien puhaltaminen
 • Lumityöt

Metsäpalvelut

 • Pihapuiden kaadot
 • Taimikonhoidot
 • Nuoren metsän hoidot

Polttopuupalvelut

 • Polttopuiden myynti
 • Polttopuiden teko asiakkaan omista tarpeista
 • Pilkekoneen vuokraus

Maanrakennuspalvelut

 • Kaivutyöt
 • Sora & mursketoimitukset
 • Traktoriurakoinnit

Siivouspalvelut

 • Viikkosiivoukset
 • Perussiivoukset
 • Ikkunoiden pesut

Kiinteistövahti

 • Asumusten tarkastuskäynnit
 • Asumusten lämmitys

Remontti & korjauspalvelut

 • Sähkötyöt
 • Kirvesmiehen työt

Tietokonepalvelut

 • Huollot
 • Korjaukset
 • Asennukset
 • Neuvonta

Kysy myös muista palveluista.